Thiệp cưới DQKD3133 - 6,2K

  • Mã sản phẩm:
Thông tin chi tiết

Bộ Thiệp in nhanh KTS gồm 2 phần:

   => Bao thư khổ thành phẩm 10.5 x 20.5cm (Giấy Fo 180g, In 1 mặt 100% nền,cán vân ca rô )

   => Lót đôi  khổ 19(9.5+9.5)x 18.8 cm (Giấy Fo 230g, In 2 mặt,cấn đường gấp,cán vân ca rô)