Thiệp cưới DQKD3134 - 7,3K

  • Mã sản phẩm:
Thông tin chi tiết

Bộ Thiệp in nhanh KTS gồm 2 phần:

   => Bao thư khổ thành phẩm 10.5 x 20.5cm (Giấy Fo 180g, In 1 mặt 100% nền,cán vân cát )

   => Bộ lót gồm: 

         * Lót mời 9.2 x 19.4 cm (Giây Fo 230g,In 1 mặt ,cán vân cát)

          * Đế lót báo 9.2*18.4 ( Giấy Fo 230 g,in 1 mặt ,cán vân cát)

          *  Tờ lót giấy can in 1 mặt khổ 9.2 x 17.4 cm(Giấy can 180g,in 1 mặt không tràn lề)

          *  Đóng mắt ngỗng bộ lót (khoan lỗ +công +mắt ngỗng)