Thiệp cưới DQKD5131Do - 6,3K

  • Mã sản phẩm:
Thông tin chi tiết

Bộ Thiệp in nhanh KTS gồm 2 phần:

   => Bao thư khổ thành phẩm 9.4 x 22cm. (Giấy kem đậm nhũ KMA 170g, In 1 mặt 100% nền )

   => Lót đơn 2 tờ bằng nhau khổ 21 x 8.8cm (Giấy kem đậm nhũ KMA 240g, In 1 mặt)