Thiệp cưới DQKE124 - 4,9K

  • Mã sản phẩm:
Thông tin chi tiết

Bộ Thiệp in nhanh KTS gồm 2 phần:

   => Bao thư  khổ thành phẩm 15 x 15cm. (Giấy Fo 180g, In 1 mặt không  nền,cán vân cát )

   => Lót 2 tờ :

              * Lót báo khổ 14 x 14cm (Giấy Fo 230g,In 1 mặt,cán vân cát)

              * Lót mời khổ 12 x 12.9 cm(Giấy Fo 230g, In 1 mặt,cán vân cát)