Thiệp cưới DQKL7112 - 6,5K

  • Mã sản phẩm:
Thông tin chi tiết

Bộ Thiệp in nhanh KTS gồm 2 phần:

   => Bao thư khổ thành phẩm 17.5 x 13cm. (Giấy vàng 1 mặt  180g, In 1 mặt 100% nền )

   => Lót đơn 2 tờ bằng nhau khổ 16.8x12.3cm (Giấy vàng 1 mặt  230g, In 1 mặt )