Thiệp cưới DQKL7115 - 5K

  • Mã sản phẩm:
Thông tin chi tiết

Bộ Thiệp in nhanh KTS gồm 2 phần:

   => Bao thư  khổ thành phẩm 17.5 x 13cm. (Giấy kem trơn HQ 190g, In 1 mặt không nền )

   => Lót đơn 2 tờ bằng nhau khổ 16.8x12.3cm (Giấy kem trơn 300g, In 1 mặt)