Thiệp cưới Laser lớn (DQ-1831-Kem gân HQ)

  • Mã sản phẩm:DQ-1831-Kem gân HQ
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần: Bao thư (đã dán sẵn), thiệp chính (cắt laser), lót đôi mỏng.