Thiệp cưới Laser vuông (DQ-1829-Xanh Ngọc)

  • Mã sản phẩm:DQ-1829-Xanh Ngọc
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần: Bao thư (đã dán sẵn), thiệp chính (cắt laser), lót đôi dày (ép kim).